جزوه درس نظریه ها و فرایندهای ارتباطات سازمانی جلسه ششم - جزوه درس سیستم اطلاعات استراتژیک جلسه هفتم - جزوه درس طراحی سازمان های متناسب با عصراطلاعات "جلسه ششم" - جزوه درس سیستم اطلاعات استراتژیک جلسه ششم - جزوه درس طراحی سازمان های متناسب با عصراطلاعات "جلسه پنجم" - کدام چهره ها در نمایشگاه مطبوعات میهمان "سرآمد کیفیت" هستند؟ - حضور هفته نامه تخصصی سرآمد کیفیت و پایگاه خبری ترازیابی در نمایشگاه مطبوعات - حضور در مراسم پایانی ششمین دوره جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور - تندیس زرین جشنواره امسال به کدام خادم کیفیت خواهد رسید؟ - مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت:10 هزار واحد تولیدی به چرخه تولید باز می‌گردند

روزنوشت ها

جزوه درس سیستم اطلاعات استراتژیک جلسه هشتم

جزوه درس سیستم اطلاعات استراتژیک جلسه هشتم کارشناسی ارشد مدیریت دولتی/ بازرگانی دریافت فایل

جزوه درس نظریه ها و فرایندهای ارتباطات سازمانی جلسه هفتم

جزوه درس  نظریه ها و فرایندهای ارتباطات سازمانی "جلسه هفتم" کارشناسی ارشد مدیریت دولتی/ بازرگانی دریافت فایل

جزوه درس طراحی سازمان های متناسب با عصراطلاعات “جلسه هفتم”

جزوه درس طراحی سازمان های متناسب با عصراطلاعات "جلسه هفتم" کارشناسی ارشد مدیریت دولتی/ بازرگانی دریافت فایل

جزوه درس نظریه ها و فرایندهای ارتباطات سازمانی جلسه ششم

جزوه درس  نظریه ها و فرایندهای ارتباطات سازمانی "جلسه ششم" کارشناسی ارشد مدیریت دولتی/ بازرگانی دریافت فایل

جزوه درس سیستم اطلاعات استراتژیک جلسه هفتم

جزوه درس سیستم اطلاعات استراتژیک جلسه هفتم کارشناسی ارشد مدیریت دولتی/ بازرگانی دریافت فایل

آخرین کتب و مقالات

Aks21_1389-07-17-08-38-04.jpg عنوان: استاندارسازی رویکردی کسب وکارانه به سازمان های ملی استاندارد سازی
مولفین: هنك دي ورايس
مترجمین :دكتر بهروز رياحي
ناشر: نشر مربع
چاپ: اول
محل_انتشار : تهران
تاریخ_انتشار :1389
Aks22_1390-01-24-06-58-21.jpg عنوان: مدیریت استراتژیک برای رهبران ارشد(کتاب راهنمای پیاده سازی)
مولفین: دنيس ليندزي ولز
مترجمین : دكتر بهروز رياحي- مهندس مهدي رياحي
ناشر: مربع
چاپ: اول
محل_انتشار : تهران
تاریخ_انتشار :1390